Hyvät Uutiset

Raamattu kertoo, että alussa Jumala loi taivaat ja maan, ja kaikki, mitä niissä on; ja Hän sanoi, että se oli erittäin hyvää.(1. Moos. 1&2). Mutta Ensimmäisen Aadamin synnin tähden (Eedenin Puutarhassa, 1. Moos. 3), koko ihmiskunta tuli synnin alaiseksi. Tämä tarkoittaa, että kaikki ovat perineet Aadamin synnin ja ovat Pelastajan tarpeessa, jotta heidät pelastettaisiin heidän synneistänsä. Synnin vuoksi maailmamme on syntiinlangenneessa tilassa, ja siksi koemme mm. sairautta, tauteja, nälänhätää, rikollisuutta, pahuutta ja lopulta kuolemaa.

Mutta mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen? Raamattu sanoo, että me tulemme Jumalan tuomitsemiksi. “Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio” (Heb. 9:27); ja meidän on silloin tehtävä tili jokaisesta ajatuksesta, teosta ja synnistä. Meitä ei arvioida silloin toisiin ihmisiin verraten. Meitä ei verrata ihmisiin kuten Stalin tai Hitler. Meitä verrataan Jumalan standardiin, joka on ilmaistu lyhyesti kymmenssä käskyssä.

  1. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani: Kaikki, mille sinulla on enemmän aikaa, antaumusta tai tietoa, kuin Jumalasta ja Hänen sanastaan, on epäjumala.
  2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla: Jonkun muun kuin Jumalan kumartaminen (edes ajatuksessa), vihastuttaa Jumalaa. Epäjumalanpalvelus ei ole aina kultaisen vasikan tai muun uskonnollisen patsaan palvomista. Se voi olla ihan yksinkertainen asia, kuten urheilu tai muu vapaa-ajan harrastus, älypuhelin, puoliso, lapsi, lapsenlapsi tai jokin uskonto. Se voi jopa olla uskominen Jeesukseen, joka ei ole Raamatun Jeesus (2 Kor. 11:4), muodostamalla omissa ajatuksissaan oma kuva Jeesuksesta, sen sijaan, että alistuisimme Raamatun Jeesukselle, Kristukselle; Kirjoitusten mukaan.
  3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu: On Jumalanpilkkaa käyttää Jumalan nimeä kirosanana tai muutoin sopimattomasti.
  4. Muista pyhittää Sapattipäivä: Sunnuntai täytyy erottaa kokonaan Herran asioita varten.
  5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa: Sinun tulee myös kunnioittaa muuta maallista järjestystä ja auktoriteettaja niin pitkälle, kuin ne eivät ole Jumalan käskyjä vastaan. (Tiit. 3:1 & Ap.t. 5:29)
  6. Älä tapa (murhaa): Tämä sisältää myös abortin. Jeesus selitti tämän lain syvintä olemusta, kun Hän sanoi: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: ’Sinä tyhjänpäiväinen’, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. (Matt. 5:22).
  7. Älä tee huorin: Jeesus selitti tätäkin käskyä: Hän sanoi: “jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.” (Matt. 5:28).
  8. Älä varasta: Riippumatta rahallisesta arvosta, kaikki varkauden muodot ovat syntiä Herraa vastaan.
  9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi: Jeesus sanoi: ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” (Ilm. 21:8). Jo yksin valehtelemalla ihminen on ansainnut helvetin tulen.
  10. Älä himoitse: On syntiä haluta mitään toiselle kuuluvaa (olipa se heidän omaisuuttaan tai puolisonsa).

Tämän sivuston toimittajat ovat valitettavasti rikkoneet jokaista noista käskyistä. Saatat ajatella, että olet rikkonut vain joitakin noista. Mutta Raamattu sanoo: “Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin (Jaak. 2:10).

Yksi synti riittää siihen, että meidät tuomitaan helvetin tuleen, jossa vietämme ikuisuutemme Jumalan vihan alla.

Raamattu sanoo, että ” kaikki ovat syntiä tehneet, ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja ettei ole yhtään vanhurskasta, ei yhden yhtäkään, ja syntimme palkka on kuolema. Että me olemme jo tuomitut, ja siksi Jumalan viha pysyy yllämme. (Room. 3:10,23, 6:23, Joh. 3).

Raamattu sanoo, että jokainen syntyy ’rikkomuksiinsa ja synteihinsä kuolleena’, ja että me olemme kaikki ’tottelemattomuuden lapsia’, ja luonnostamme kaikki ’vihan lapsia’ (Ef. 2). Sydämemme ovat pahanilkisiä, jumalattomia, ja pahoja (1. Moos. 6:5, 8:21, Jer. 17:9). Muistatko, että me kaikki synnymme synnin alaisuuteen ensimmäisen Aadamin synnin tähden? Siksi meidän täytyy syntyä uudesti Viimeisen Aadamin kautta, joka on Jeesus Kristus (Room. 5:12). Jumala on hyvä, ja me emme ole, vaan me olemme kaikki perinnöllisesti jumalattomia luonnostamme. Me olemme kaikki tehneet syntiä pyhää Jumalaa vastaan, ja tarvitsemme pelastuksen synneistämme. Jumala on oikeudenmukainen, vanhurskas ja pyhä. Siksi Hän ei voi jättää syntiä rankaisematta, eikä Hän voi päästää taivaaseen niitä, joilla ei ole vanhurskautta.

Useimmat ihmiset ovat nykyään petettyjä – jopa jotkut ’tunnustavat’ Kristityt. Raamattu varoittaa: ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.” (1 Kor. 6:9-10).

Mutta tässä tulee evankeliumi! Evankeliumi tarkoittaa ’Hyvää Sanomaa’, ja hyvä sanoma on se, että Jeesus lähetti avun meidän syntiongelmaamme. Jumala tuli luoksemme ihmisenä, Jeesus Kristus, joka oli ja on totisesti Jumala ja kuitenkin myös totisesti ihminen, koska Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyestä. Jeesusta piestiin kauheasti, ja Hänet naulittiin veriselle ristille. Mutta tämä tarina Jeesuksesta ristillä on enemmän, kuin romantisoitu rakkaustarina.

Jeesus Kristus, joka ei synnistä tiennyt, tuli synniksi, kun Hän sovitti niiden synnit, jotka tulisivat tekemään parannuksen ja uskomaan (Hänen Seurakuntansa). Hänet haudattiin, ja kolmantena päivänä Hän nousi ylös haudastaan. Sitten Hän kohosi taivaaseen missä Hän istuu Isän oikealla puolella, missä Hän rukoilee sinun puolestasi, jos sinä synnyt uudesti ylhäältä. Kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa kautta Jeesus voitti synnin ja kukisti kuoleman ikuisesti – Seurakuntansa puolesta. Kristus tulee vielä takaisin, ja silloin Hän tuomitsee elävät ja kuolleet. Ne, jotka ovat pelastettuja, Hän herättää haudoistaan olemaan Herran kanssa taivaassa, ja ne, jotka eivät ole pelastettuja, Hän heittää helvetin tuleen.

Katsoaanpa tarkemmin ristiä. Mikä ihmeellinen rakkaus Hänen Seurakuntaansa kohtaan. Ihminen pelastuu, koska Jeesus vanhurskauttaa ihmisen Jumalan edessä. Vanhurskauttaminen on lainopillinen ja oikeusopillinen käsite. Ihmisen synnit luetaan Kristukselle, ja Kristuksen vanhurskaus luetaan ihmisen hyväksi. Kristus tuli syntien sovitukseksi, kun Hän täydellisesti lepytti Jumalan vihan, kantamalla itse sen vihan jonka ihminen olisi ansainnut; vihan jonka ihminen olisi kokenut, jos Kristus ei olisi pelastanut häntä. Kristus on silloin maksanut ihmisen syntivelan. Kristus julistaa syntisen vanhurskaaksi, eli täydelliseksi, Jumalan edessä. Ihminen on syyllinen syntiin, mutta Jeesusta rangaistiin ja hänet teloitettiin, niin kuin Hän olisi tehnyt syntiä. Ehkä tämä tapahtuu sinulle, jos Herra myöntää sinulle parannuksen, ja lahjoittaa sinulle pelastuksensa.

Sama Jumala, joka on ääretön rakkaudessa, on myös ääretön vihassa. Seuraava Raamatun jae on tarkoitettu vain Kristityille: ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.” (Room. 5:8). Mutta toisaalta, “Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä.” (Ps. 7:12). “Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi.” (Ps. 5:5). Kummanko näistä Jumalan ominaisuuksista sinä tulet tuntemaan?

Ymmärräthän, että uskominen vain järjen tasolla ei ole pelastavaa. Raamattu sanoo: “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16). Ja vielä: “Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.” (Joh. 3:36). Tämä Kreikan sana ’uskoa’, tarkoittaa Kristukselle uskoutunutta ja uskollista. Jeesus varoitti ennalta, että ”monet” uskovat (väärät käännynnäiset) tullaan käännyttämään pois Herran luota (Matt. 7:21-23).

Saatat nyt kysyä: ”Onko mitään, mitä voisin tehdä ansaitakseni pääsyn taivaaseen, tai ansaitakseni hyvän maineen Jumalan edessä.” Vastaus tähän on ehdoton ’ei’.“Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.” (Eph 2:8-9).

Raamattu sanoo: “Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” (Mark. 1:15). ”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. ” (Ap.t. 17:30). ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte” (Luuk. 13:3). Parannus ei kuitenkaan saa aikaan pelastusta, vaan ihminen tekee parannuksen, koska on pelastettu.

Syntinen ei pelastu tekojen kautta, vaan syntinen pelastetaan hyviin tekoihin, niitä varten ja niissä elämään.“sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat” (1. Joh. 5:3).“Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.” (Matt. 16:24-25).

“ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,” (2. Tess. 1:7-9).

Pyydämme, suorastaan pakotamme sinua vastaamaan evankeliumiin, tähän hyvään sanomaan. Huuda Herran Jeesuksen nimeä pelastuakseksi, tee parannus ja laita uskosi ja luottamuksesi yksin Kristukseen pelastuaksesi. Hylkää syntisi ja heittäydy Kristuksen varaan pelastuaksesi; ole kuuliainen Hänen evankeliumilleen.

Jos Herra pelastaa sinut, tai jos olet jo pelastunut, on ratkaisevan tärkeää pysyä yhteydessä Raamattua tottelevien Kristittyjen kanssa, löytyää vakaa kirkko/seurakunta, ja alistaa itsesi Raamatulliseen opetuslapseuteen.

Lähde: Pyhä Raamattu 1933/1938