Kategoriat
erottelukyky Fundamentalismi

Olemmeko mekin Fundamentalisteja?

Fundamentalismi (latinan sanasta fundamentum ’perustus, pohja’) on etenkin uskontoon liittyvä ideologia, jossa pyritään palaamaan johonkin alkuperäiseen väittämään ja näkemykseen sekä oikaisemaan sellaiset uudemmat piirteet, joiden katsotaan hämärtävän totuutta. – Wikipedia

Alkuperältään fundamentalismi on 1900-luvun alussa syntynyt pohjoisamerikkalainen kristillinen protestanttinen liike, joka korostaa Raamatun sanatarkkaa erehtymättömyyttä. … Yleisemmällä tasolla fundamentalistinen raamatuntulkinta tarkoittaa niin ikään Raamatun erehtymättömänä pitämistä.

Lähde: Wikipedia – Fundamentalismi

Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 3:11

Wikipedia aloittaa kuvaamaan Fundamentalismia sellaisena liikehdintänä, jossa pyritään palaamaan alkuperäiseen näkemykseen ja oikaisemaan uudemmat piirteet, joiden katsotaan hämärtävän totuutta. Useissa kohdissa nousee myös esille Raamatun sanatarkka erehtymättömyys.

Wikipedian johdanto fundamentalisteista tai fundamentalismista piirtää siis kristillisestä näkökulmasta katsottuna positiivisen kuvan. Raamattu eli Jumalan Sana on tarkkaa ja erehtymätöntä. Se on jotain sellaista, mistä haluamme pitää kiinni. Se on kristittyjen perusta eli fundamentti. Tähän ajatukseen Luterilaisuuden ”oppi-isä” Martti Luther myös nojautui vahvasti kun aloitteli tietämättään protestanttien kapinaa Roomalais-katolista kirkkoa vastaan.

Sola scriptura -periaate on toinen protestanttisen reformaation pääperiaatteista.

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura

Suomen kansankirkon näkemys

Fundamentalismi on protestanttisissa kirkoissa ja lahkoissa esiintyvä ajattelutapa, joka haluaa turvata eräät kristinuskon perusasioiksi käsittämänsä lähtökohdat (eli fundamentit) tieteellisen teologian, erityisesti eksegetiikan, ja eräiden luonnontieteiden tutkimustuloksia vastaan. … Tieteellisessä tutkimuksessa totuus on avoin, kunnes se on pätevästi todistettu.

Lähde: evl.fi – Fundamentalismi

Suomen evankelis-luterilainen kirkko maalailee sivuillaan kielteistä kuvaa fundamentalismista sekä sellaisen ajattelutavan omaavista henkilöistä. Heidän mukaansa tämä on kirkoissa ja lahkoissa esiintyvä ajattelutapa. Ovatpa jotkut tälläiset henkilöt myös ”tieteen vastustajia” ja yhteisön pitää usein koossa karismaattinen johtaja. Tälläisellä kerronnalla on selkeä tavoite. Eli kielteisen kuvan luominen näistä henkilöistä.

Voimmekin avoimesti kysyä (vaikka vastaus on ilmeinen), että eikö Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla siis ole mitään perustaa eli fundamentteja jonka päällä se järkähtämättömästi seisoo? Perinteisesti kristikunnan historiassa meidän perustuksemme on ollut Raamattu, johon olemme voineet luottaa ja rakentaa sen varaan. Onko Suomen kirkolla -niin kuin he itse toteavat- totuus avoin ja he odottavat kuumeisesti, että tieteellinen teologia todistaisi, että Jeesus Kristus todella on tie, totuus ja elämä?

Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Johanneksen Evankeliumi 14:6

Kristillinen Fundamentalismi

Viisi protestanttisen reformaation pääperiaatetta:

  • Sola scriptura – Yksin kirjoitukset, ei perinteet tai ihmisten opit
  • Sola fide – Yksin uskosta; emme pelastu omien tekojen kautta
  • Sola gratia – Yksin armosta, emme voi ansaita pelastusta
  • Solus Christus – Yksin Kristuksen työn tähden pelastumme
  • Soli Deo gloria – Kunnia kuuluu yksin Jumalalle, ei Marialle, pyhimyksille tai kenellekkään muulle ihmiselle tai luodulle

On myös muita erittäin hyviä ja tärkeitä Raamatusta nousevia totuuksia, fundamentteja, joiden päälle on hyvä rakentaa ja tärkeää pitää niistä kiinni. Niitä voitaisiin luetella vaikka kuinka paljon, mutta mainittakoon vaikkapa Raamatun erehtymättömyys, perhemalli, käsitys sukupuolesta, seksuaalisuudesta, homoseksuaalisuudesta, haureus ja himot, miehen ja naisen rooli sekä seurakuntajärjestys.

Kun huomaamme evankelis-luterilaisen kirkon opettavan, että ihminen on apinan jälkeläinen sekä saman kirkon naispapin liperit kaulassa heiluttavan pervojuhlissa homolippua puolustaen ylpeästi syntiä, niin voimme oikeutetusti kysyä, onko heillä enää mitään perustaa eli fundamenttia Raamatusta, minkä päällä he voisivat järkähtämättömästi seistä?

Lähde: paivanlehti.fi

Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä.

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 6:9-11

LOPPUKANEETTI

Kristityillä on fundamentti, eli perustus jonka päälle rakentaa. Se on Jeesus Kristus ja Hänen sanansa. Kun rakennamme Kristus-kalliolle niin meillä on järkähtämätön perustus. Vertauksen mukaan tyhmä mies rakentaa hiekalle ja talo sortuu eli uskonelämä musertuu kun tulee vastoinkäymisiä. Näin ei käynyt viisaalle miehelle joka rakensi kalliolle. Kristityt jotka pitävät kiinni uskollisesti Raamatusta taitavat siis olla fundamentalisteja sen sanan hienoimmassa merkityksessä.

Kirjoittanut J. V. Snellman

Toimittaja ja sanomalehtimies. Kristitty.