Kategoriat
evankelis-luterilainen piispa vaalit

Kaisa Huhtala – Kirkkoherra vai Kirkkorouva?

”Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra, teologian lisensiaatti, pappisasessori Kaisa Huhtala (s. 1963), on Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin 3. ehdokas.”

Lähde: Seurakuntalainen

mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:12-15

Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina;

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle 3:1-4

Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia.

Paavalin kirje Tiitukselle 1:5-6

Mitä Raamattu sanoo?

Paavali kirjoittaa, että seurakunnan vanhimman eli papin/paimenen/pastorin (Raamatusta näemme kyllä uskovien yleisen pappeuden, mutta rinnastin tuohon papin ev.lut kontekstin vuoksi) kuuluisi olla yhden vaimon mies. Paavali myös kirjoittaa, että naisen ei kuuluisi olla opettaja seurakunnassa ja ottaa auktoriteettia miehen yli. Toisaalta naiset voivat kyllä opettaa ja heidän kuuluukin opettaa, mutta ei seurakunnassa.

niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa

Paavalin kirje Tiitukselle 2:3-4

No mutta onko Paavali väärässä? Oliko Paavali sukupuolisovinisti? Naisten vihaaja? Onko tämä epätasa-arvoa? Noh, katsotaan mitä Raamattu sanoo asiasta.

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Paavalin toinen kirje Timoteukselle 3:16-17

Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

Johanneksen Evankeliumi 17:17

Joko Paavalin kirjoitus on totta ja Jumalan Hengen inspiroimaa tai sitten se ei ole. Lähtökohtaisesti protestanttisten krisittyjen kuuluisi pitäytyä Raamattu-periaatteessa (Sola Scriptura). Se tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että koko Raamattu (alkuperäiset kirjoitukset) on Pyhän Hengen inspiroituna kirjoitettu ja Raamattu on uskonelämämme erehtymätön auktoriteetti. Tämä oli rakkaan uskonpuhdistajamme Martti Lutherin tärkein periaate roomalaiskatolista kirkkoa vastaan. Tämä on myös minun kantani.

Sola scriptura -periaate on toinen protestanttisen reformaation pääperiaatteista.

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura

Mikä ihmeen piispa?

Mutta pureutukaamme tämän lyhyen alustuksen jälkeen siihen aiheeseen, mitä lähteenä käyttämässämme artikkelissa sanotaan. Seurakuntalaisen artikkelissa kirjoitetaan, että Kaisa Huhtala on ehdolla Turun arkkihiippakunnan piispan vaaleissa. No mikä tämä piispa on ja mitä se tarkoittaa?

Piispa (kreikaksi ἐπίσκοπος episkopos, sananmukaisesti ’päällekatsoja’) tarkoittaa kristillisissä kirkoissa tietyn alueen hengellistä johtajaa.

Lähde: Wikipedia

Arkkipiispan lisäksi Suomessa on yhdeksän piispaa. Piispat ovat hiippakuntiensa valitsemia hengellisiä johtajia ja ylimpiä virkamiehiä. He toimittavat muun muassa vihkimiset pappisvirkaan ja tukevat papistoa.

Lähde: Suomen Evankelis-Luterilainen kirkko (korostus lisätty)

Tässä siis Wikipediasta sekä Suomen Evankelis-Luterilaisen kirkon määritelmä piispasta. Kun katsomme tätä määritelmää, niin täältä paistaa silmään, että piispa on hengellinen johtaja. Tämä tehtävä on Raamatun mukaan asetettu miehille. Seurakunta muodostuu vanhimmista, ja Raamatun kriteerit vanhimmille on kuvattu yllä olevissa Raamatun paikoissa, joista selkeästi ymmärrämme, että yhden vaimon mies on yhden vaimon mies eikä yhden miehen vaimo. Tai yhden miehen mies. Ei myöskään yhden vaimon vaimo.

sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.

Paavalin kirje efesolaisille 5:23-24

Paimenen kriteerit

Raamatusta emme löydä seurakunnan järjestäytymiseen mallia, joka käsittää piispat, arkkipiispat, papit jne. niinkuin ne Evankelis-Luterilainen kirkko käsittää. Kuitenkin voimme soveltaa tähän virkaan samoja kriteerejä mitä paimenelle on asetettu. Raamatusta voimme huomata seuraavat hyvät 3 kohtaa jotka paimenella tulisi täyttyä.

 • Hänellä tulee itsellä olla sisäinen kutsumus vanhimman/paimenen tehtävään eli Jumala kutsuu häntä paimen tehtävään
 • Seurakunnan tulee kutsua hänet
 • Hänen tulee täyttää Raamatun asettamat kriteerit

Täyttääkö hän Raamatun asettamat kriteerit piispan, eli hengellisen johtajan tehtävään?

 • nuhteeton
 • yhden vaimon mies
 • raitis
 • maltillinen
 • säädyllinen
 • vieraanvarainen
 • taitava opettamaan
 • ei juomari
 • ei tappelija
 • lempeä, ei riitaisa
 • ei rahanahne
 • joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina

Tässä on eroteltuna 1. Tim 3. luetellut kriteerit luettelona. Lähtökohtaisesti nämä ovat asioita, joita seurakunnan tulee tarkastella seurakuntalaisesta joka pyrkii paimenen virkaan. Näitä jokaisen paimeneksi haluavan pitäisi tarkkaan miettiä, että täytänkö nämä kriteerit?

Mainitsin tuossa äskettäin, että paimenen virkaan pyrkivällä pitää olla Jumalan kutsu tähän virkaan. No mistä tietää sitten onko tälläinen kutsu? Miltä se tuntuu? Jos koet vahvaa halua paimenen virkaan, mutta et täytä näitä kriteereitä, niin voidaan sanoa, että Jumala ei kutsu sinua tähän virkaan. Sinusta voi kovastikin tuntua siltä, mutta se ei ole Jumalan kutsu. Toinen oli, että seurakunta kutsuu tähän tehtävään. Seurakunnan ei pidä kutsua henkilöä paimenen virkaan joka ei täytä näitä kriteerejä.

Ehdokkaan arviointia

Katsokaamme seuraavaksi Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin 3. ehdokasta, Kaisa Huhtalaa. Näin ulkopuolisena voimme katsoa vain kahta selkeää kriteeriä ja tehdä sen jälkeen johtopäätöksiä.

Täyttääkö ehdokas kriteerin ”yhden vaimon mies”?

Täyttääkö ehdokas kriteerin ”taitava opettamaan”?

Kaisa Huhtalan kotisivuilla on monenlaista kirjoitusta ja se näyttääkin rakennetun vaalipuheeksi, mutta mielenkiintoisena nousi kohta, jossa hän itse tiedosti tämän kriteerin.

Piispalla on oltava hyvä teologian ydinosaaminen, jotta hän voi ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin kysymyksiin.

Lähde: Kaisa Huhtala – Etusivu

Hänellä on oltava riittävä teologinen osaaminen.

Lähde: Kaisa Huhtala – Etusivu

Jos Raamattu opettaa selkeästi, että seurakunnan vanhimman ja hengellisen johtajan tehtävä on ”yhden vaimon miehelle” niin voimme oikeutetusti kysyä, että onko ehdokkaalla riittävä teologinen osaaminen?

Yhden vaimon mies?

Toinen tarkastelussa oleva kriteeri oli ”yhden vaimon mies”. Artikkeli kertoo meille, että Huhtala on Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra. Joidenkin mielestä sukupuolen saa itse päättää nykyään eli siis onko Kaisa Huhtala kirkkoherra vai kirkkorouva?

Sukupuolisuus on biologisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti paljon laajempi käsite kuin perinteinen voimassa oleva juridinen jako mies- ja naissukupuoleen. Moni transihminen on jo lapsena tajunnut, että hänellä on väärä ulkoinen sukupuoli.

Lähde: Kirkko ja Kaupunki

Katsomalla hänen omaa sivuaan (kaisahuhtala.fi) emme löydä mainintaa, että hän olisi identifioinut itsensä mieheksi tai naiseksi. Meidän täyty siis tyytyä muihin ulkoisiin todisteisiin eli nimeen sekä kuvaan ja tehdä johtopäätös, että hän on nainen. Toteamme, että ehdokkaamme ei läpäise kriteeriä ”yhden vaimon mies”.

Lähde: Seurakuntalainen

Lähde: Kirkko ja Kaupunki

Kirjoittanut J. V. Snellman

Toimittaja ja sanomalehtimies. Kristitty.